Публикувано на

Видове и характеристика на електрическата крушка

Рейтинг от потребители
[Общо гласували: 2 Оценка: 4]

При избора на електрически крушки за дома, всички си задаваме въпроси – Кой е най-добрият вариант? Коя крушка ще ми върши работа по-дълго време? Коя е най-добрата в съотношение цена/качество? В следващите редове ще се опитаме да опишем характеристиките и различните видове електрически крушки.

Лампи с нажежаема жичка

Това е най-добре познатата и разпознаваема електрическа крушка – дълги години тя беше най-масово използваната за осветление в бита. Представлява стъклен балон, в който въздухът е предварително изтеглен и заменен с химически инертен газ. В крушката е поставена волфрамова жичка, която се нагрява силно и свети, под въздействието на преминаващия през нея електрически ток. Температурата трябва да се повиши до хиляди градуси (2600-3000º), за да бъде светлината видима за човешкото око. Голяма част от енергията се губи под формата на инфрачервени лъчи и топлина, което е допълнителен разход на електроенергия.

+ Ниска цена
+ Приятна жълта светлина
+ Липса на видимо трептене

– Около 1000 часа работа
– Нагорещяване
– Висока консумация на енергия

Халогенна лампа

Халогенната лампа е известна също като волфрамова халогенна лампа или кварцова йодна лампа. Тя представлява крушка с нажежаема жичка, в която има добавено малко количество инертен газ, например йод или бром. Комбинацията от халогенния газ и нажежаемата волфрамова нишка произвежда халогенна циклична химична реакция, която влага изпарения волфрам обратно върху нишката, увеличавайки нейния живот и поддържа чистотата на обвивката. Поради това, халогенната лампа може да работи при по-висока температура спрямо стандартната крушка с нажежаема жичка, като произвежда светлина с по-висока осветителна ефикасност и цветна температура. Малкият размер на халогенните лампи позволява тяхното използване в компактни оптични системи за проектори и осветление.

+ Икономия на електроенергия до -30%
+ Липса на ултравиолетово излъчване

– Силно нагорещяване
– Кратък срок на работа – до 3000 часа

Светодиодни LED лампи

Светодиодните LED крушки се отличават с ниска консумация на енергия. Смятат се за едни от най-икономичните източници на светлина, не само за дома, но и за промишлено и улично осветление. За възпроизвеждането на светлина се използват полупроводникови кристали. Това прави светодиодните лампи и едни от най-екологичните.

+ Срок на работа до 25 000ч.
+ Мигновена поява на светлината
+ Спестяване на енергия до 80%
+ Качеството на светлината не се променя с течение на времето
+ Няма излъчване на инфрачервени и ултравиолетови лъчи

– Висока цена

Енергоспестяващи лампи

Компактната луминисцентна лампа, наричана още енергоспестяваща лампа, е създадена, за да замени лампата с нажежаема жичка. При нея поток от заредени частици преминава през стъкления балон, запълнен с живачни пари, в резултат на което се образува ултравиолетово лъчение. Вътрешната повърхност на лампата е покрита с луминофор, който свети под въздействието на УВ лъчите.

Светлината, която се създава при енергоспестяващите крушки, е същата като тази при крушките с нажежаема жичка, но консумираната ел. енергия е с 25-30% по-ниска.  Енергоспестяващите крушки имат по-висока покупна цена от лампите с нажежаема жичка, но могат да спестят над 5 пъти от покупната цена в разходите за електричество.

+ Икономия на електричество до 80%
+ Липса на нагряване
+ Широк спектър на светлината
+ Срок на работа от 6000 до 15 000 часа.

– Някои лампи съдържат живак фосфор и могат да бъдат опасни за природата
– Излъчване на инфрачервена и ултравиолетова светлина
– Висока цена
– Примигване на лампата при промяна в ел. напрежението
– Максималната яркост на лампата се достига след определено време

Луминисцентни лампи

Това са тип газоразрядни осветителни тела, които се състоят от стъклен балон, запълнен с разреден газ (неон, аргон и др.) и покрит от вътрешната страна с луминофор. При подаване на напрежение между анода и катода на лампата протича газов разряд, който е съпроводен с ултравиолетово излъчване, водещо до флуоресценция на луминофора.

За разлика от лампите с нажежаема жичка, луминесцентните лампи винаги изискват баласт (понякога наричан контролиращ уред), който да регулира потока на енергия през лампата. Въпреки това луминесцентната лампа превръща електрическата енергия в светлина по-ефикасно и използва по-малко енергия, отколкото лампите с нажежаема жичка. По-ниските енергийни разходи обикновено се компенсират с по-високата цена на лампата. Докато големите луминесцентни лампи се използват най-вече в търговските, индустриалните и институционални сгради, компактните луминесцентни лампи в момента се използват като алтернатива за спестяване на енергия в домовете.

Метал-халогенни лампи

Метал-халогенните лампи са електрически осветителни тела, които генерират светлина чрез електро-дъгов разряд в смес живачни пари и метални халогениди (съединения на метали с бром или йод). Те са подобни на живачните лампи, но съдържат допълнителни метални съединения в дъгоразрядната тръба, които подобряват ефективността и цветопредаването (белотата) на светлината. Метал-халогенните лампи имат висока светлинна ефикасност около 75 – 100 лумена на ват, което е около два пъти ефективността на живачните лампи и от 3 до 5 пъти ефективността на лампите с нажежаема жичка. Също така метал-халогенните лампи имат умерено дълъг живот (от 6000 до 15000 часа, малко по-къс от този на живачни лампи) и излъчват интензивна бяла светлина.

Като един от най-ефективните източници на CRI бяла светлина, метал-халогенните лампи са едни от най-бързо развиващите се продукти в осветителната индустрия. Използват се за осветление на широки пространства в търговски, промишлени и обществени сгради, като паркоместа, спортни площадки, фабрики и магазини и др. Лампата се състои от малък кварц или керамична дъгоразрядна тръба, която съдържа газове и разрядник и е затворена в по-голям стъклен балон. В този по-голям балон има покритие, което служи за филтрация на генерираната ултравиолетовата светлина. Подобно на други лампи с високо-ефективен разряд, те работят под високо налягане (4-20 атмосфери) и изискват специални тела за безопасната им работа, както и електрически баласт. Те също така изискват период на загряване от няколко минути, за да достигнат максималния си светлинен интензитет, така че обикновено те не се използват за жилищно стайно осветление, което се включва и изключва често.

Натриеви лампи

Натриевата лампа е газоразрядна лампа, която използва възбуденото състояние на натрий, който генерира светлина. Съществуват две разновидности на този тип лампи в зависимост от работното им налягане: с ниско налягане и с високо налягане. Натриевите лампи с ниско налягане са най-ефикасните електрически източници на светлина, но тяхната жълта светлина има ограничено приложение във външното осветление, като улични лампи например. Натриевите лампи с високо налягане имат по-широк спектър на светлината, но по-бедно цветопредаване в сравнение с другите видове осветителни тела. Тъй като натриевите лампи причиняват по-малко светлинно замърсяване от живачните лампи, много градове, ги използват.